Mniej biurokracji, więcej czasu dla pacjentów – przyklaskują zmianom w Pakiecie Onkologicznym

Pacjenci pozytywnie oceniają planowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w pakiecie onkologicznym. W Warszawie trwa V Forum Pacjentów Onkologicznych. Dwa tygodnie temu kierownictwo resortu podjęło decyzję, między innymi o uproszczeniu karty DILO – czyli Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego oraz zniesieniu obowiązku organizowania konsyliów lekarskich.

Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych mówi, że zmiany te idą w bardzo dobrym kierunku. Wyjaśnił, że uproszczenie karty i zniesienie obligatoryjności konsyliów skróci czas oczekiwania pacjentów na leczenie.

Elżbieta Kozik -z Ruchu Społecznego Polskie Amazonki zgadza się, że dostęp do opieki medycznej poprawi się poprzez zmniejszenie biurokracji, jednak jej zdaniem, konieczny jest jeszcze sprawnie działający system informatyczny.

Według zapowiedzi z resortu zdrowia, karta DILO ma być wypełniana przez lekarzy elektronicznie. Wydawać ją będą mogli również specjaliści w przypadku podejrzenia nowotworu. Obecnie mogą to robić tylko wtedy, gdy potwierdzą chorobę poprzez badania diagnostyczne.

 

IAR