Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Największym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej w tak złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach.

RPP od ponad roku obserwuje wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.

Mając na uwadze takie postawy podjęto decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy zwłaszcza w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością. To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Każde zgłoszenie powinno zawierać opisane trzy kryteria oceny kandydata:

Bezpieczeństwo – zgłaszający powinien wyjaśnić, dlaczego dany pracownik zasługuje na miano „Medyka na Medal”, co świadczy o jego wyjątkowej postawie i na czym polega jego zaangażowanie – większe niż przeciętne;

Komunikacja – cechy pracownika świadczące o dobrej komunikacji z pacjentem, na czym polega wyjątkowa postawa lekarza, pielęgniarki lub położnej w tym obszarze;

Oddanie pacjentom – opisanie cech osobowości pracownika medycznego wskazujące na życzliwe podejście do pacjenta; pomimo trwającej epidemii i wyjątkowo trudnej sytuacji osoba wykonująca zawód medyczny nie powinna zapominać o życzliwości i empatii podczas udzielania świadczeń zdrowotnych; są medycy, którzy do tych kwestii przywiązują wyjątkową wagę.

Konkurs został objęty patronatem honorowym prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zgłoszenia kandydatów oraz wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: konkurs@rpp.gov.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta

Źródło: medexpress.pl