Rola organizacji pozarządowych – działania organizacji pacjenckich

Prezentacja z wykładu Kuby Wygnańskiego z dn. 22 kwietnia 2016 roku.

pacjenci_2016