Kurs na pracę – aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Polsce praktycznie nie funkcjonują w życiu społecznym, rzadko także są osobami aktywnymi zawodowo. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i pacjentów podejmuje od lat szereg działań społecznych mających na celu zmianę tej sytuacji. W ramach tej działalności rozpoczyna się właśnie projekt „Kurs na pracę czyli aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi”

Projekt „Kurs na prace” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (OZP) oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Program stanowi kontynuację projektu pilotażowego „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, którego inicjatorem była Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, którego celem było przetestowanie modelu Zatrudnienia Wspomaganego (ZW) jako skutecznej formuły wsparcia osób chorujących psychicznie na drodze do zawodowej aktywności i w efekcie końcowym – pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach projektu po raz pierwszy w Polsce powstała ważna inicjatywa mająca na celu przygotowanie rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – POROZUMIENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO. POROZUMIENIE ma zrzeszać organizacje pozarządowe, instytucje państwowe. POROZUMIENIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO zostanie uroczyście zainagurowane podczas debaty pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, min. Jarosława Dudy , która odbędzie się 3 października b.r w Warszawie, w przeddzień obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Wiecej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej programu www.kursnaprace.org , kierowanej do osób z zaburzeniami, pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz do organizacji pozarządowych, prowadzących działania w obszarze ZW