Konkurs S3KTOR 2015 rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu S3KTOR, którego celem jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw minionego roku, zrealizowanych przez organizacje pozarządowe oraz promocja działań warszawskich NGO’sów wśród mieszkańców stolicy.

Nagrodę Grand Prix przyznano niezwykłemu przedsięwzięciu. Korona Warszawy to inicjatywa organizowana w ramach działań fundacji Rak’n’Roll, mająca na celu zdobycie najwyższych naturalnych szczytów Warszawy w jednym sezonie zimowym.

Celem charytatywnym ekspedycji było zabranie funduszy przeznaczonych na zakup specjalistycznej wanny dla hospicjum Cordis w Katowicach. Inicjatywa była realizowana w lutym i marcu 2015 roku. Ambicją twórców było zorganizowanie ekspedycji, która realizowałaby cele charytatywne przy ograniczeniu wkładu własnego do minimum. W zgłoszeniu do konkursu S3KTOR piszą: „W związku z tym zdecydowaliśmy się na zorganizowanie wyprawy wysokogórskiej nie opuszczając Warszawy. W wyniku naszych działań udało się zgromadzić równowartość około 14 tyś. złotych przy kosztach własnych wynoszących 250 zł. Dzięki podjętym działaniom udało się również zaktywizować sporą grupę osób, które włączyły się czynnie w zdobywanie poszczególnych szczytów, a tym samym w kwestowanie na rzecz Fundacji. Działania Korony Warszawy zostały zwieńczone licytacją przedmiotów związanych z akcją, m.in. kijków trekkingowych podarowanych przez panią Annę Komorowską oraz szklanych zdjęć uczestników wyprawy wykonanych techniką mokrego kolodionu.”

W kategorii ZDROWIE nagrodę otrzymała Fundacja „Zobacz… JESTEM” z projektem „nie JESTEM sam”. Program opierał się na zorganizowaniu i działaniu trzech grup wsparcia/edukacyjnych, których spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Pierwsza grupa to grupa wsparcia dla rodziców, opiekunów, partnerów i przyjaciół osób chorujących na zaburzenia odżywiania się i zaburzenia psychicznie współwystępujące, którzy chcieli wesprzeć osoby chorujące w procesie zdrowienia oraz sami potrzebowali wsparcia w związku z chorobą bliskiej im osoby. Druga grupa to grupa wsparcia dla osób chorych na zaburzenia odżywiania się, przeznaczona także dla osób, króre równolegle zmagały się z innymi zaburzeniami psychicznymi. Trzecia grupa to grupa wolontariacko-socjoterapeutyczna. Celem jej spotkań była integracja osób chorych i zdrowych, wspólne działanie na rzecz innych, szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, wsparcie w kształtowaniu motywacji do leczenia i akceptacji objawów oraz poszerzanie dostępnych choremu zakresu umiejętności społecznych.

Gratulujemy zwycięzcom!