Konkurs grantowy

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem ogłasza konkurs grantowy w dwóch kategoriach:

Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia mające na celu zwiększenie  dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce.

Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną, poprzez pobudzanie świadomości społecznej w obszarze prozdrowotnych zachowań.

Wkład własny nie jest wymagany. Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

W ramach grantu nie mogą być finansowane projekty:

  • już rozpoczęte bądź finansowane jednocześnie z innych źródeł
  • związane z wyrobami farmaceutycznymi i medycznymi
  • zakładające komercjalizację wyników
  • mające charakter badania klinicznego

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres: Polska Liga Walki z Rakiem, Onkogranty, Nowolipki 9B, 00-151  Warszawa

Lub mailową na adres: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 (decyduje data wpłynięcia wniosku)

Szczegółowych informacji udziela Pracownik biura Fundacji: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj