Kolejna spotkanie Zdrowe pobudki za nami


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W piątek 12 maja, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”, tym razem w całości poświęcone zagadnieniom prawnym. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjentów poprowadzili: prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, ekspert ds. praw pacjenta, dr Maria Łoszewska-Ołowska, ekspert prawa prasowego, Piotr Drobek z GIODO.

W pierwszej części spotkania Piotr Drobek przedstawił uczestnikom, jak dokładnie wyglądają zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych, następnie prof. Dorota Karkowska przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w obszarze praw pacjenta i możliwości dochodzenia roszczeń. Na zakończenie dr Maria Łoszewska-Oławska przedstawiła informacje na temat prawa prasowego, ze szczególnym uwzględnieniem działania zasad prawa w publikacjach w internecie i social mediach.

Dla nieobecnych na spotkaniu przygotowaliśmy materiały wideo z prowadzącymi warsztaty. Będą dostępne na stronie www.siecdlazdrowia.pl po zalogowaniu, w sekcji materiały szkoleniowe.

Działania w ramach Sieci dla zdrowia są skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce zajmujących się zdrowiem i wsparciem pacjentów. Celem projektu jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Fot. Paulina Łyczkowska