Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać prac szkodliwych dla zdrowia.

Prezydent podpisał zmiany w prawie pracy – dotyczą kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie będą mogły wykonywać prac szkodliwych dla zdrowia.

Do tej pory zgodnie z Kodeksem pracy w ogóle nie wolno było zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych. Komisja Europejska uznała ów zapis za dyskryminujący. Nowela przygotowana w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zawęziła stosowanie przepisów jedynie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią.

Zmiana daje Radzie Ministrów prawo do wydania rozporządzenia określającego wykaz takich prac, m.in. związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym czy sposobem i warunkami ich wykonywania.

Podczas prac parlamentarnych Senat zaproponował dwie zaaprobowane później przez Sejm poprawki do nowelizacji. Zgodnie z jedną z nich pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko, wykonującą prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnić ją z obowiązku wykonywania pracy na niezbędny czas. Druga zobowiązała pracodawcę do dostosowania warunków pracy bądź ograniczenia czasu pracy kobiety w ciąży lub karmiącej piersią, by wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub jej bezpieczeństwa. Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

PAP