Kampania edukacyjna ZAPYTAJ O SM

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął patronatem honorowym kampanię edukacyjną „Zapytaj o SM”, której inicjatorami są: Fundacja PTSR, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Fundacja SM-Walcz o siebie. Trwać będzie ona od lipca do grudnia 2021r.

Kampania ma na celu budowanie świadomości na temat stwardnienia rozsianego (SM) oraz zachęcenie pacjentów do inicjowania partnerskiej komunikacji z lekarzem na temat swojej choroby. Ponadto, inicjatywa, poprzez działania edukacyjne, dąży do wsparcia oraz motywowania osób z SM do aktywnego zarządzania życiem z chorobą.

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.zapytajosm.pl , za pomocą której pacjenci mogą zadawać pytania ekspertom klinicznym. W trakcie trwania kampanii powstanie seria podcastów i webinarów ze specjalistami z różnych dziedzin, w których zostaną wykorzystane napływające poprzez formularz zgłoszeniowy pytania. Dodatkowo dla osób z SM planowana jest organizacja warsztatów motywacyjnych.

Więcej na temat kampanii na stronie www.zapytajosm.pl .