Jest niebieskie światło dla autyzmu

Zaczął się miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, pod hasłem „Świeć. Edukuj. Wspieraj”. Aby pokazać solidarność z osobami z autyzmem i ich rodzinami, przez dwa wieczory w dwudziestu polskich miastach, prawie sto budynków świeciło na niebiesko. W Warszawie między innymi: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Złote Tarasy oraz Pałac Kultury i Nauki.

Jak tłumaczy Łukasz Kościuczuk z Fundacji SYNAPSIS, dzięki takim inicjatywom udaje się zwrócić uwagę na problemy  związane z diagnostyką, wysokimi kosztami terapii i opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem. Autyzm to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, które dotyka 1 procent populacji na świecie.  W samej Europie – to 5 milionów ludzi.

Obecnie z zaburzeniami autystycznymi o różnym nasileniu rodzi się jeden lub nawet półtora procent dzieci. Przyczyny są złożone i nie do końca poznane – są to czynniki zarówno genetyczne jak i środowiskowe. Kluczowa w walce z autyzmem jest wczesna diagnoza i intensywna terapia.

 

IAR