Jak działa zdrowy człowiek. Kampania Ministerstwa Zdrowia

Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcanie do zdrowego trybu życia i profilaktyki prozdrowotnej. Akcja związana jest z przyjęciem przez Sejm ustawy o zdrowiu publicznym. Czy jako społeczeństwo jesteśmy zdrowi? Czy zdrowi są ludzie z naszego miasta, miasteczka, czy wsi… naszej rodziny, szkoły lub pracy? Czy wiemy, jak duży wpływ mamy sami na nasze zdrowie? Te pytania tylko z pozoru wydają się trudne. Rozwiązania, tak samo jak działania mogące poprawić naszą witalność – są bardzo proste.

 

 

Kampania „Jak działa ZDROWY człowiek” ma na celu promocję postawy zakładającej szacunek dla siebie, swojego ciała i otoczenia, w którym żyjemy. Dzięki kampanii chcemy tłumaczyć, czym najbardziej sobie szkodzimy, a w jaki sposób najlepiej możemy sobie pomóc. Badania odzierają nas ze złudzeń – to, co jemy, ile się ruszamy na co dzień oraz w jakiej jesteśmy kondycji psychicznej, mają olbrzymi wpływ nie tylko na długość i jakość naszego życia, ale także na ryzyko rozwoju różnych chorób.

Akcja „Jak działa ZDROWY człowiek” do niczego nie chce zmuszać, a jedynie motywować Polaków do zmiany dotychczasowych „niezdrowych” nawyków. Akcja „Jak działa ZDROWY człowiek” chce zaoferować Ci poręczne narzędzia służące poprawie jakości życia, które można stosować na co dzień.

Jak chcemy to wszystko osiągnąć? Nowocześnie, dynamicznie i skutecznie. Konkretniej? Poprzez kampanię internetową, media społecznościowe oraz specjalistyczne warsztaty z udziałem ekspertów, które będą transmitowane na żywo w internecie. Pierwszy etap działań będzie trwał do końca października, ale to tylko początek długiej, wielopoziomowej pracy. Bo choć w Polsce od 25 lat żyjemy coraz dłużej i zwiększa się nasza świadomość odnośnie zdrowia, to sytuacja jest daleka od ideału.

Umieralność i przeciętna długość życia Polaków pozostają na niższym poziomie niż średnia unijna. Nie zdajemy sobie sprawy, że często zdrowie zależy nie tyle od wyposażenia szpitali i wiedzy lekarzy, ale od naszych małych, codziennych decyzji. Czynniki ryzyka zdrowotnego związanego ze stylem życia, jak palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, nadmierne spożycie alkoholu, otyłość oraz mała aktywność fizyczna, były odpowiedzialne w Polsce (wg szacunków WHO z 2002) za ok. 55% zgonów i prawie 40% utraconych lat życia przeżytego w zdrowiu. Te liczby są szokujące!

W ciągu ostatnich 15 lat dwukrotnie przybraliśmy na wadze. Na przestrzeni 13 lat populacja dorosłych mężczyzn z nadwagą lub otyłych wzrosła o 32 punkty procentowe. Otyłość jest jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny.

Na leczenie otyłości i powikłań z nią związanych przeznacza się 21 procent budżetu na ochronę zdrowia. A kiedy zaczyna się otyłość? Już w dzieciństwie! Z przeprowadzonych w 2010 roku badań wynika, że aż 18,3% dzieci w wieku 11-12 lat ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych. W przedziale wiekowym 13-14 lat – 14,9% ma nadwagę, a 3,4% otyłość. Wśród osób dorosłych u ponad 50% stwierdza się nieprawidłową masę ciała!

Czy powinniśmy się bać? Nie! Lepiej działać, ale najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak działa ZDROWY człowiek? Jak w prosty sposób sprawić, by działał jak najdłużej? Start kampanii „Jak działa ZDROWY człowiek” zbiega się z przyjęciem przez Sejm ustawy o zdrowiu publicznym. Jednym z jej kluczowych założeń jest powstanie strategicznego dla zdrowia publicznego dokumentu – Narodowego Programu Zdrowia. Rozpisano w nim pięcioletni program działań profilaktycznych promujących zdrowie i zwiększających naszą wiedzę o zachowaniu prozdrowotnym. Tego typu ustawy i programy istnieją od wielu lat w krajach wysoko rozwiniętych. Teraz pora i na nas. Kampania „Jak działa zdrowy człowiek” ma na celu promocję postawy zakładającej szacunek do siebie i swojego ciała tłumacząc, czym najbardziej sobie szkodzimy, a czym możemy sobie pomóc.

 

 

Źródło: Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012; Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. Wyniki badań HBSC 2010 Raport techniczny. Warszawa 2011;Zrozumieć politykę Unii Europejskiej; Reducing risks [2002], Reducing risks promoting healthy lifestyle, Geneva:World Health Organization).