Inauguracja Fundacji “ZIKO dla Zdrowia” w Krakowie

21 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 w Hotelu Sheraton Grand Kraków odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca działalność Fundacji „ZIKO dla Zdrowia”. Podczas konferencji przedstawione zostaną główne cele i założenia powołanej organizacji, a także wyniki przeprowadzonych badań dotyczących problemu samoleczenia wśród Polaków. Gościem specjalnym będzie dr n. med. Zbigniew Pieloch, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Farmakologii klinicznej, który omówi ich rezultaty.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż 40% mężczyzn nie interesuje się zdrowiem, podobnie jak 40,5% osób z wykształceniem podstawowym i 42% z zawodowym. Ponadto około 43% spośród osób, które deklarują brak zainteresowania tematyką zdrowotną, nie zapoznaje się z informacjami dotyczącymi dawkowania i przeciwwskazań zażywanych leków. Z kolei wśród osób, które zawsze zapoznają się z przeciwwskazaniami i dawkowaniem, aż 83,6% deklaruje, że interesuje się zdrowiem. Oznacza to, że im większe zainteresowanie tematyką zdrowotną, tym większa świadomość dotycząca zagrożeń płynących z nieświadomej farmakoterapii. Uzyskane rezultaty stanowią ważny wstęp dla zaplanowania dalszych działań edukacyjnych czy wydawniczych, które organizatorzy chcieliby podjąć. W tym celu przeprowadzony zostanie specjalny panel rozmów przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń zrzeszających środowisko medyczne.