II Health Challenges Congress

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych – organizowany przez Grupę PTWP SA, wydawcę m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To największa wielosektorowa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

Podczas pierwszych dwóch dni zaplanowaliśmy kilkadziesiąt sesji panelowych, debat i prezentacji. Natomiast 11 marca 2017 r. mieszkańcy Górnego Śląska będą mieli okazję do bezpośrednich rozmów z Gośćmi Kongresu, wybitnymi lekarzami różnych specjalności, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań i konsultacji.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych przygotowujemy z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność jest lub powinna przyczyniać się do poprawy stanu zdrowa społeczeństw – nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki.

HCC 2017 będzie także wyjątkową okazją do wielu interdyscyplinarnych sesji z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny. Obecnie trwają ostatnie prace nad szczegółową agendą II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje programowe.

Udział w części konferencyjnej Kongresu (bez dostępu do cateringu oraz udziału w bankiecie) jest bezpłatny m.in dla: przedstawicieli instytucji, organizacji związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Rejestracja:  http://www.hccongress.pl/2017/pl/rejestracja,163.html

Źródło:  http://www.hccongress.pl/2017/pl/