I Kongres Organizacji Charytatywnych i Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 29.11.2017r. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia organizują I Kongres Organizacji Charytatywnych i Pożytku Publicznego. 

Kongres odbędzie się w Łódzkim Domu Kultury- Kino Szpulka przy ul. Traugutta 18, w Łodzi. Celem spotkania jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i charytatywną działalnością organizacji, które odgrywają ważną rolę wykonując zadania o szczególnym charakterze.

Udział w Kongresie może być bierny lub czynny.

Jeżeli wyrazicie Państwo chęć zaprezentowania swojej Organizacji na Kongresie (udział czynny) wówczas zapraszamy do przeprowadzenia 10 min. prelekcji dotyczącej:

  • zakresu Państwa działalności
  • osiągnięć i sukcesów
  • problemów i propozycji ich rozwiązania.

Na Kongresie planowane jest podpisanie wspólnego porozumienia o wzajemnym wspieraniu się i działaniu w poczuciu wspólnej moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności w celu zapewnienia oraz zagwarantowania prawa człowieka do godnego życia.

Wszyscy uczestnicy Kongresu będą mogli przekazać swoje ulotki, broszury itp. pozostałym uczestnikom. Koszt uczestnictwa to jedynie zwrot w formie darowizny za catering w wysokości 41,00 zł od osoby (dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz obiad jednodaniowy).

Zainteresowane organizacje prosimy o rejestrację drogą mailową na adres:  KongresOPP@interia.pl do dnia 20 września 2017r.

Tel. 510 263 901.

Więcej informacji na stronie: http://kongres-organizacji-charytatywnych-i-opp.mozello.pl/