HIV – RYZYKOWNA GRA POLAKÓW

Co 7. Polak nigdy nie wykonał testu w kierunku wykrycia wirusa HIV, a 15 proc. uważa, że wirusem można zakazić się poprzez ukąszenie komara. Tylko co 10. osoba wymienia przygodny kontakt seksualny jako powód wykonania takiego badania – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej [1] . Badanie zostało przeprowadzone w przededniu Światowego Dnia AIDS, który na całym świecie obchodzony jest 1 grudnia, w ramach kampanii edukacyjnej zachęcającej do testów w kierunku wykrycia wirusa HIV.

 

Tylko w ciągu kilku ostatnich lat liczba zakażonych wirusem HIV wzrosła dwukrotnie, dotykając niemal 37 milionów osób na świecie i około 35 tysięcy w Polsce. Choroba nadal jest tematem tabu, dlatego prawdopodobnie około 50 proc. zakażonych wirusem HIV Polaków nadal nie zdaje sobie z tego sprawy i nieświadomie może zakażać innych. To największy taki odsetek w Unii Europejskiej. Do zakażenia wirusem w przeważającej większości (80 proc.) dochodzi podczas ryzykownych kontaktów seksualnych. Jednak tak naprawdę każdy kontakt seksualny jest ryzykowny, bo nigdy nie ma pewności czy dana osoba jest zakażona wirusem czy też nie. Wbrew obiegowym opiniom ryzyko zakażenie wirusem dotyczy także osób w stałych związkach.

 

Badania przeprowadzone w listopadzie b.r. na reprezentatywnej grupie Polaków pokazują, że pomimo stosunkowo dużej wiedzy na temat konieczności wykonywania testów w kierunku wykrycia wirusa HIV, większość osób nie wykonuje takiego badania. Najczęściej badają się kobiety ciąży, ale tylko niewielka część badanych uważa ciążę jako wystarczający powodu do wykonania takiego badania. Wśród znacznej liczby respondentów nadal panuje błędne przekonanie, że wirusem można zarazić się poprzez ukąszenie komara lub ślinę.

 

Najważniejsza wyniki badania:

  • Ponad 80 proc. badanych uważa, że przygodny kontakt seksualny powinien skłonić do wykonania testu w kierunku HIV. Jednak mniej niż co 10. badany zrobił taki test w wyniku przygodnego kontaktu seksualnego.
  • Ponad 50 proc. respondentów jest zdania, że takie badanie powinno być wykonane po użyciu strzykawki lub narzędzia operacyjnego, a 46 proc. wskazuje na wykonanie tatuażu.
  • Wśród respondentów zdecydowana większość (72,6 proc.) nigdy takiego badania nie wykonała, jedynie co 5. wykonał kiedykolwiek test wykrywający zakażenie HIV.
  • Co czwarty (24,6 proc.) wskazał, że wystarczy kontakt ze śliną, aby zarazić się wirusem HIV
  • Pomimo wielu działań edukacyjnych nadal znaczna część osób jest przekonana, że wirusem można zakazić się poprzez ukąszenie komara (15 proc.)
  • Tylko co 4. ankietowany uważa, że ciąża powinna skłonić do wykonania takiego testu.
  • Najczęstsze przyczyna wykonania tego badania to ciąża (37%).

Więcej informacji: https://ippez.prowly.com/22544-ryzykowna-gra-polakow

[1] Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków (n=1100). Badanie zostało zrealizowane w listopadzie b.r przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI)