HEALTHY LUNGS FOR LIFE – DNI SPIROMETRII 2017

Rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiej akcji spirometrycznej Dni Spirometrii 2017 w ramach europejskiej kampanii Healthy Lungs For Life.  Hasłem przewodnim Dni spirometrii 2017 jest hasło Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. Bezpłatne badania spirometryczne odbędą się 25-30 września 2017.

Badania spirometryczne organizowane są w ramach Dni Spirometrii. Dzięki badaniu można wykryć choroby oddechowe, którym towarzyszy obturacja (tj. zwężenie) oskrzeli. Przede wszystkim chodzi tu o przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz astmę, w przypadku której spirometria jest stosowana do oceny skuteczności leczenia.

W Polsce 6 mln osób cierpi na choroby płuc, z tego 4 mln na astmę i 2 mln na POChP, przy czym astma nie jest rozpoznana u połowy, a POChP – u 80 proc. chorych. Z kolei około połowa osób, które mają postawione rozpoznanie, nie leczy się lub leczy się nieprawidłowo.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka POChP jest wieloletnie palenie papierosów – chorobę najczęściej diagnozuje się u osób po 40. roku życia, które przez kilkadziesiąt lat paliły papierosy. Coraz większą rolę we wzroście zachorowań odgrywa jednak zanieczyszczenie powietrza toksycznymi gazami i cząstkami stałymi. Są one emitowane do atmosfery m.in. podczas spalania węgla i biomasy. Wśród innych czynników predysponujących do POChP znajdują się m.in. czynniki genetyczne oraz bierne palenie w dzieciństwie.

Skutki związane z obturacyjnymi chorobami płuc stanowią ogromne obciążenie dla budżetu. W Unii Europejskiej całkowite koszty chorób płuc szacuje się na 380 mld euro rocznie, a największe koszty wiążą się z astmą i POChP – 200 mln euro. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznawanie obturacyjnych schorzeń płuc i szybkie podejmowanie skutecznej terapii.

Patrz: www.astma-alergia-pochp.pl

 

Źródło: forumfarmaceutyczne.org