Fundacja Avalon publikuje raport z przeprowadzonych badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”

Fundacja Avalon, jedna z największych organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, zaprezentowała obszerny raport z badania p.t. „Seksualności rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”. Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu Sekson, przez SW RESEARCH. Opublikowany raport jest odpowiedzią na panujące w powszechnej opinii przekonanie o tym, że seksualność i rodzicielstwo nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, a zaprezentowane wyniki badań obalają mity odnoszące się do życia intymnego ponad 3 mln Polaków z niepełnosprawnością. W sondażu wzięło udział 800 osób.

Przeprowadzone badania pokazały skalę problemu dotyczącą postrzegania seksualności OzN. Co trzeci respondent doświadczył negatywnych komentarzy odnoszących się do seksualności (36%). Częściej z takimi stwierdzeniami spotykały się osoby z niepełnosprawnością wrodzoną oraz kobiety.Najczęściej negatywne komentarze formułowali członkowie rodzin (44%) i znajomi (37%).„Badania pokazały nam, że społeczna akceptacja niepełnosprawności, do której swoimi działaniami jako Fundacja dążymy jest niezwykle istotna. Ogromną rolę w akceptacji siebie i swojej seksualności odgrywa najbliższe otoczenie, szczególnie rodzina i przyjaciele. Niepełnosprawność nie powinna determinować sposobu postrzegania jednostki w żadnej sferze.” – komentuje Łukasz Wielgosz,członek zarządu Fundacji Avalon.

Treść raportu dostępna jest pod linkiem www.sekson.pl/badania.