Flaki rozrabiaki


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobach z tej grupy schorzeń. Pomóc w edukacji na temat NZJ ma kampania społeczna „Flaki rozrabiaki”, której zadaniem jest wsparcie pacjentów chorujących na choroby jelit, a także zbudowanie wiedzy na ten temat wśród społeczeństwa. Ambasadorką kampanii została Agata Młynarska.

W ramach kampanii „Flaki rozrabiaki” opracowano pierwszy raport społeczno-epidemiologiczny pt. „Nieswoiste zapalne choroby jelit – przeciwnik rosnący w siłę”, który zawiera najważniejsze informacje o chorobie, a także jakość życia pacjentów z NJZ, które zostały opracowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób chorujących na ChL-C oraz WZJG. Ruszyła także strona internetowa dla osób z NJZ www.flakirozrabiaki.org na której można znaleźć informacje o chorobie, porady psychologa, dietetyka, a także historie pacjentów, którzy mimo choroby prowadzą ciekawe, aktywne życie. Zaplanowano także kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą tej tematyce w  mediach oraz outdoorze.  

Ambasadorką kampanii „Flaki rozrabiaki” została Agata Młynarska, która sama doświadczyła choroby układu pokarmowego i aktywnie wspiera osoby z tą chorobą. Zaangażowani zostali także eksperci: prof. dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch – psycholog z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, którzy sprawują nadzór merytoryczny nad kampanią i opracowanymi materiałami.