Edukatorzy przygotują szkołę na przyjęcie dziecka z cukrzycą.

Edukatorzy przygotują szkołę na przyjęcie dziecka z cukrzycą.

Przeszkolą nauczycieli i wyjaśnią, że chory uczeń nie jest wielkim obciążeniem. Na razie dyrekcje niektórych szkół odmawiają ich przyjmowania, twierdząc, że nie mają odpowiednich warunków.

Wkrótce ma się to zmienić. Edukatorzy ds. zdrowotnych – taki kierunek studiów podyplomowych został uruchomiony na łódzkim Uniwersytecie Medycznym, w ubiegłym roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Edukatorem może być pracownik szkoły: pielęgniarka, pedagog, nauczyciel lub zastępca dyrektora. Edukator ma przygotować szkołę na przyjęcie chorego przewlekle dziecka, np. cukrzyka. Taka osoba będzie musiała przeszkolić personel, zapewnić nadzór nad chorym np. podczas lekcji wychowania fizycznego, a także egzaminów kończących szkołę