Edukacja dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów

16 grudnia 2017 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował spotkanie edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, które odbyło się w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź” ze  Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy.

 

W pierwszej części spotkania dr n. med. Karolina Korwin-Piotrowska, lekarz specjalista w zakresie psychiatrii, przybliżyła uczestnikom schemat powstawania objawów schizofrenii oraz ich konsekwencje. Omówiła także sposoby leczenia (poprzez podawanie leków doustnych, podawanie leków domięśniowo) oraz wytłumaczyła w jaki sposób leki leczą objawy schizofrenii. Na koniec przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z objawami ubocznymi leków oraz informacje na temat tego co jest jeszcze ważne oprócz leczenia farmakologicznego w przebiegu choroby (np. dieta, abstynencja alkoholowa, uczestniczenie w terapii itp.). Podczas całego spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskanie merytorycznej odpowiedzi. Spotkanie to umożliwiło również Pani doktor obalenie pewnych mitów związanych z chorobą.

Wartością dodaną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, był pokaz sposobu wykonywania iniekcji podskórnych zaprezentowany przez pielęgniarkę zabiegową z wykorzystaniem małego fantomu, na którym przedstawiono miejsca, gdzie można podać lek w zastrzyku.

Spotkanie zostało pozytywnie odebrane przez uczestników. Przede wszystkim chwalili sobie możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi udzielanych przez specjalistę w zakresie psychiatrii Panią doktor Karolinę Korwin-Piotrowską. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 uczestników (grupę tą stanowili zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorujących).

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zamierza kontynuować organizację spotkań w kolejnych miastach.