Konferencja. „Drastyczne obniżki już od 1 lipca 2016 – co dalej z polską kardiologią, co dalej z pacjentami?”

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w dniu 29.04.2016 roku opublikowała nowe drastycznie niższe projekty taryf (nawet o 60%) w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii oraz kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca. W dniu 6.06.16 kardiolodzy przekazali do AOTMiT dane z wielu ośrodków w Polsce, które powinny być podstawą do wyceny procedur kardiologicznych w Polsce. Tego samego dnia AOTMiT opublikował propozycje podwyższenia taryf dla kardiologii zachowawczej, która zdaniem ekspertów nie jest skuteczną metodą leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń.

W ostatni piątek – 10.06.16 NFZ opublikował informację o obniżeniu procedur kardiologicznych już od 1 lipca 2016, kiedy to w normalnym trybie nowe wyceny powinny obowiązywać od 1 stycznia 2017. Skąd taki pośpiech?

Konferencja odbędzie się: w środę,  22 czerwca 2016 r. o godz. 11.00, Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa Wydarzenie składa się z trzech części::

 1. Kardiolodzy przedstawią konsekwencje decyzji Ministerstwa Zdrowia, AOTMiT i NFZ dla pacjentów, szpitali, lekarzy i całego systemu ochrony zdrowia w Polsce
 1. Propozycja planu naprawczego dla systemu Kardiologia 2017+
 1. Debata systemowa z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele środowiska kardiologicznego ze wszystkich najważniejszych dziedzin kardiologii: kardiologia inwazyjna, elektrofizjologia, niewydolność serca oraz kardiologia prewencyjna:

 • prof. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
 • prof. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • prof.Jacek Legutko, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
 • dr hab. med. Maciej Sterliński, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca PTK
 • dr hab. Przemysław Mitkowski, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Bożena Sobkowicz, Z-ca kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. Wojciech Drygas, Kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie

Ponadto w dyskusji udział wezmą:

 • prof. Dariusz Dudek, Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • prof. Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie
 • prof. Robert Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalski, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK

Na debatę zaproszeni zostali również:

 • Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia RP
 • Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na wydarzenie zostały zaproszone również organizacje i stowarzyszenia pacjentów    

Po wydarzeniu zapraszamy na rozmowy kuluarowe i lunch.

Prosimy o potwierdzenie przybycia: Paulina Walczak, Eleven Zett Productions, paulina.walczak@ieleven.pl

Tel. 794 357 845