Dotleń się wiedzą – kampania, w której liczy się każdy oddech

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dotleń się wiedzą” jest podniesienie wiedzy na temat astmy ciężkiej oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz pacjentów cierpiących na tę chorobę. Inicjatywa ma pomóc zrozumieć, z jakimi problemami chorzy walczą każdego dnia i jakie są ich potrzeby.

Astma ciężka to wciąż rzadko poruszany temat. Ta choroba dotyka niewielkiej grupy osób, jednak obarczona jest poważnymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Pacjenci mający astmę ciężką cierpią na ataki duszności, nie mają możliwości swobodnego oddychania, co jest przecież jedną z najbardziej naturalnych czynności.

Ze względu na objawy i charakter choroby, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia. Życie pod presją oraz konieczność uważania na wszechobecne czynniki ryzyka powodują, że pacjenci często zmuszeni są do rezygnacji z najważniejszych dla nich rzeczy: zainteresowań, marzeń, pracy zawodowej, spotkań towarzyskich czy kontaktów rodzinnych. Ograniczenie aktywności życiowej i poczucie izolacji sprawiają, że chorzy mogą czuć się niewidzialni dla społeczeństwa.

W ramach kampanii powstała interaktywna instalacja „Dotleń się wiedzą”, która umożliwia każdemu z nas sprawdzenie, a tym samym zrozumienie, z jakimi problemami borykają się pacjenci oraz poznanie faktów na temat samej choroby. Elementem programu jest także strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz akcja w mediach społecznościowych, która uświadomi, że oddychanie – czynność, którą traktujemy jak coś naturalnego, co nam się należy – dla tej grupy pacjentów stanowi duży problem i wyzwanie.