Dni Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na nieswoiste zapalenia jelit, tj. chorobę Leśniowskiego-Crohna (CD) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU) przekracza 50 000. Rocznie rozpoznawanych jest ok. 700 przypadków zachorowań na CU oraz ok. 250 przypadków CD.

Dni Edukacji o nieswoistych zapaleniach jelita (NZJ) to spotkania seminaryjne organizowane w 10 miastach w Polsce (Olsztyn, Szczecin, Katowice, Gdynia, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz), które z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę osób. W ich trakcie lekarze gastroenterolodzy i inni specjaliści prezentują wykłady na temat chorób zapalnych jelit, ich leczenia oraz nowości terapeutycznych. Motywem przewodnim tegorocznych dni edukacji jest dostępność leczenia biologicznego w NZJ.

Organizatorem „Dni Edukacji” jest Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zrzeszające osoby chore oraz rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Już od 10 lat Towarzystwo organizuje poradnictwo drogą telefoniczną i mailową, spotkania edukacyjne, integracyjne, grupy wsparcia oraz turnusy rehabilitacyjne, wydaje publikacje, m.in. kwartalnik „J-elita”, poradniki dla chorych, komiksy dla dzieci, które trafiają bezpłatnie do szpitali i przychodni. „J-elita” to chyba jedyne stowarzyszenie pacjentów, które organizuje konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie związane NZJ. „Z pomocy i wsparcia Towarzystwa korzysta wielu chorych, nie tylko członków „J-elity”. Ta pomoc jest szczególnie ważna dla tych, którzy właśnie usłyszeli diagnozę albo których stan uległ pogorszeniu. Organizujemy również spotkania edukacyjne na temat Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ) oraz pomoc przedmiotową dla szpitali i przychodni. Ostatnio np. kupiliśmy urządzenia do mierzenia stężenia kalprotektyny – wskaźnika, którego oznaczenie może zastąpić kolonoskopię w śledzeniu skuteczności leczenia.” – mówi dr hab. Małgorzata Mossakowska, założycielka Towarzystwa.

Spotkania odbędą się 28 grudnia w Warszawie i Białymstoku oraz 12 grudnia w Olsztynie i Katowicach.

 

Więcej informacji: Joanna Pietrzak tel. 698 629 777