Dłuższe życie z rakiem – kampania edukacyjna

Czas jest jednym z najważniejszych parametrów w onkologii – czas oczekiwania na pierwszą wizytę u onkologa, czas oczekiwania na badania diagnostyczne, na wynik badań. Czas determinuje szansę pacjenta na wyleczenie z choroby nowotworowej.

Kampania „Dłuższe życie z rakiem” stanowi rzetelne źródło wiedzy dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z obszaru onkologii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz relacji pacjent-lekarz. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prezes Adam Maciejczyk wyjaśnił na czym polega oraz jak istotna jest opieka w ramach sieci onkologicznej oraz jak pandemia wpłynęła na pacjentów onkologicznych: „…Niestety pandemia odbiła swoje piętno na dostępie do podstawowej diagnostyki również w Polsce. Z danych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2020 roku wystawiono ponad 17 tys. mniej kart DiLO niż w 2019 r.”

Twarzą kampanii została Aleksandra Dryzner, założycielka grupy na fb „Dziecko po raku – onkomama”. Po usłyszanej diagnozie „rak piersi”, świadomie walczyła z rakiem i udało jej się spełnić coś, co niektórym wydaje się niemożliwe – ponownie została mamą.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

RAK PŁUCA ISTOTA WCZESNEJ DIAGNOSTYKI

Rak płuc to największy zabójca spośród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany na wczesnym etapie. Najpierw rak atakuje miejscowo płuco. W Polsce w tak wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie ok. 20 proc. chorych. Szansę na zmianę tych niekorzystnych statystyk stwarza Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP)za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK).

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • P dr hab. n. med. Mariusz Adamek, Katedra i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Dr n. med. Robert Dziedzic, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • Komentarz Pacjenta

CHEMIOTERAPIA DOMOWA

Wciąż mało kto wyobraża sobie, że chemioterapię można odbywać w warunkach domowych, większości pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego chemioterapia kojarzy się z koniecznością częstych pobytów w szpitalu. Natomiast skuteczna terapia onkologiczna nie musi być prowadzona wyłącznie w warunkach szpitalnych.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • Sławomir Cichocki, Pacjent z Warszawy

RAK PIERSI – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Przedłużone leczenie uzupełniające zwiększa szansę na uzyskanie całkowitej regresji guza, a tym samym wpływa na poprawę parametrów przeżycia. Musimy pamiętać, że rak piersi jest chorobą ogólnoustrojową, dlatego w postępowaniu przed- i pooperacyjnym ogromne znaczenie ma leczenie systemowe. Jest ono integralną częścią terapii raka piersi.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

 • Dr hab. n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny

CZERNIAK – PACJENCI MAJĄ DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH LEKÓW

Jeszcze kilka lat temu lekarze nie mogli zaproponować chorym zbyt wielu skutecz­nych terapii. W chwili obecnej pacjenci z zaawansowanym czerniakiem mają dostęp do innowacyjnych leków w ramach programów lekowych w wybranych ośrodkach, których jest obecnie w Polsce 27.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO – BIP, kierownik Zespołu ds. Raka i Czerniaka Skóry, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • P dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości iCzerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

RAK PŁUCA – CHEMIOIMMUNOTERAPIA LEPSZA OD SAMEJ CHEMIOTERAPII

Diagnostyka raka płuca powinna być szybka, kompletna i kompleksowa. Wówczas faktycznie pozwala indywidualnie dobrać i optymalizować leczenie nowotworu. Dzięki innowacyjnym terapiom dla części chorych pojawiła się szansa wydłużenia życia nie o kilka, ale o kilkadziesiąt miesięcy. Rak płuca staje się chorobą przewlekłą.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Dłuższe życie z rakiem”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl