Dla Zdrowia i Pacjenta – nagrody przyznane podczas XIV Forum Organizacji Pacjentów

7 lutego b.r podczas XIV Forum Organizacji Pacjentów po raz pierwszy wręczono okolicznościowe nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta” ustanowione przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla organizacji, którym przyznano wyróżnienia  w 3 kategoriach: działalność w zakresie profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwo i prawa pacjenta oraz wolontariat.

 

Poniżej lista laureatów nagrody

Kategoria: PROFILAKTYKA

„Federacja Stowarzyszeń Amazonki” – Federacja Stowarzyszeń Amazonki aktywnie wspierała i angażowała się w cykliczną akcję „Środy z Profilaktyką”, organizowaną przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Członkinie organizacji przeprowadziły we współpracy z NFZ serię spotkań, ucząc na fantomach edukacyjnych jak prawidłowo należy badać piersi i rozpoznać niepokojące objawy. Za wkład w działania edukacyjne, zwiększanie świadomości pacjentów i roli profilaktyki chorób nowotworowych.

 

„Fundacja Stoma Life” – fundacja Stoma Life współpracuje z NFZ w ramach Forum Organizacji Pacjentów, aktywnie działając na rzecz edukacji opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób z wyłonioną stomią. Podejmuje projekty aktywizacji społecznej stomików do prowadzenia normalnego i aktywnego życia, m.in: Inicjatywa „karta stomika” której posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie
w problematycznych sytuacjach, na przykład podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych; stomaLINIA – Bezpłatna infolinia dla stomików i ich bliskich dostępna 24h; szkolenia online – bezpłatne interaktywne kursy dotyczące stomii i jej pielęgnacji.

 „Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem Szyjki Macicy – Kwiat Kobiecości”

Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem Szyjki Macicy – Kwiat Kobiecości aktywnie wspierała i angażowała się w cykliczną akcję „Środy z Profilaktyką”, organizowaną przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Przedstawicielki organizacji aktywnie promowały modę na regularne badania profilaktyczne i świadomą obserwację swojego ciała, jako niezbędnych działań we wczesnej diagnostyce raka szyjki macicy oraz raka jajnika. Podejmuje aktywne kampanie edukacyjne i wspierające pacjentów: OBSERWUJ – i nie daj się zaskoczyć rakowi jajnika!; Piękna bo zdrowa – edukacja o roli profilaktyki raka szyjki macicy i uświadamiania wagi regularnych badań ginekologicznych.

 

Kategoria: PRAWA i BEZPIECZEŃSTWO PACJETNA

„Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki i czerniaki Sarcoma”. Za szereg innowacyjnych metod współdziałania z chorymi w obszarze organizacji bezpiecznego przebiegu leczenia i promowanie sportu wśród pacjentów onkologicznych. Najbardziej znaną inicjatywą stowarzyszenia jest Onkobieg, w której udział może wziąć każdy, zarówno pacjenci jak i osoby ich wspierające.  Okazanie solidarności z osobami pozostającymi w czasie terapii onkologicznych to fundamentalna wartość Onkobiegu, która niesie za sobą wiele radości i wzruszeń. Uczestnicy mogą realnie wspomóc potrzebujących pacjentów, a z drugiej strony mają możliwość zapoznania się z tematyką praw pacjenta, jak również profilaktyki i diagnostyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym głównie mięsaków i czerniaków.

 „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” działa na rzecz osób młodych. Pomaga pokonywać ograniczenia formalne i zwyczajowe stojące na drodze chorego do właściwego leczenia, rehabilitacji, edukacji, podejmowania i wykonywania pracy zawodowej. Realizując to zadanie stowarzyszenie współpracowało przy tworzeniu zmian przepisów prawa w zakresie wprowadzenia procedury przejścia małoletniego pacjenta do leczenia dla dorosłych. Tworzy bazy informacji o miejscach turystycznych przyjaznych dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej. Zabiega o bezpieczeństwo pacjentów poprzez działalność na rzez dostępu do nowoczesnych terapii lekowych.

 „Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” prowadzi działania na rzecz osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywnie wspiera ich rodziny. Prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” którego celem jest osiąganie przez osoby z niepełnosprawnością umiejętności samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych. Ważnym elementem jest również integracja tej grupy osób ze społecznością lokalną poprzez ich aktywizację. Stowarzyszenie prowadzi liczne działania w zakresie edukacji o prawach i bezpieczeństwie pacjenta m.in.: organizuje spotkania informacyjno-edukacyjne z rzecznikiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego w zakresie praw pacjenta; wydaje publikacje m.in. ulotkę nt. szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych czy też przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kategoria: WOLONTARIAT i DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 „Fundacja Onkocafe – razem lepiej”- została założona w 2014 roku przez Panią Annę Kupiecką, która już kilka lat wcześniej założyła grupę̨ wsparcia dla osób dotkniętych choroba nowotworową. Dzisiaj fundację tworzą aktywni wolontariusze i specjaliści, którzy z dużym zaangażowaniem, w ramach prowadzonych licznych spotkań edukacyjnych, wspierają pacjentów zmagających się z rakiem oraz ich bliskich.

Działanie Fundacji ma na celu zmianę postrzegania choroby nowotworowej w społeczeństwie, wsparcie pacjentów onkologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia, które ma zapobiegać nowotworom. W trakcie trwania terapii oraz już po jej zakończeniu, Fundacja organizuje warsztaty edukacyjne i terapie zajęciowe dla pacjentów.  Współpracuje również z uznanymi psychoonkologami ,z których udziałem tworzą nowoczesne poradniki edukacyjne poświęcone profilaktyce, diagnostyce, terapii, opiece i pracy z emocjami w trakcie walki z chorobą. 

 „Stowarzyszenie Apetyt na życie” to stowarzyszenie powołane w  2012 roku  przez Pana Marka Lichotę, który na skutek własnych doświadczeń dąży do poprawy sytuacji osób zmagających się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Stowarzyszenie skupia wokół siebie pacjentów z chorobami jelit oraz ich rodziny i bliskich, dbając o podniesienie jakości życia i leczenia.  Działalność Stowarzyszenia obejmuje integrację środowiska osób z dysfunkcją jelit, podnoszenie świadomości w zakresie działań ułatwiających codzienne funkcjonowanie oraz likwidację barier wynikających z ograniczeń związanych z chorobą. Wśród najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia w ostatnim czasie należy wymienić m.in: PRZEKAZANIE pomocy bezpośredniej w kwocie blisko 1 000 000 zł, na pokrycie dodatkowych kosztów leczenia dla ponad 50 dzieci i osób dorosłych; UWOLNIENIE od stojaka z kroplówką ponad 70. dzieci i osób dorosłych wyposażając je w przenośne pompy żywieniowe; DOSTARCZENIE ponad 5 000 linii do pomp, niezbędnych do podaży kroplówek; WSPARCIE w zakupie leków i środków opatrunkowych blisko 100 chorych.

„Fundacja Aprobata” jest młodą organizacją założoną przez Panią Jolantę Fień, która już od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób z chorobami reumatycznymi. Fundacja tworzy i wspiera społeczność Seniorów na terenie Rzeszowa poprzez prowadzenie wolontariatu, organizowanie zajęć w Strefie Seniora oraz rozwijanie pasji na zajęciach z Pomysłowego Rękodzieła. Podejmuje również inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym. Celem Fundacji jest wspólna integracja grupy 50+, pomoc w rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Poprzez nawiązywanie znajomości czy przyjaźni Seniorzy czują, że są potrzebni, zrozumiani oraz że mogą liczyć na uwagę w troskach i radościach każdego dnia. W społeczności tej jest siła, motywacja do działania oraz wzajemne wsparcie.