Czytamy dla mamy

1 października wystartował projekt charytatywny CZYTAMY DLA MAMY, którego pomysłodawcą jest firma kosmetyczna BANDI. Jego celem jest zainteresowanie społeczeństwa problemami nieletnich matek i ich dzieci oraz promocja czytelnictwa.

W ramach akcji grupa zaangażowanych społecznie blogerów pod kierunkiem pisarki Sylwii Chutnik pisze powieść. Co miesiąc nowy autor dokłada do całości nowy rozdział. Dochód ze sprzedaży książki i publikacji jej odcinków przeznaczony zostanie na budowę pierwszego w Polsce domu/ośrodka dla nieletnich matek i ich dzieci, który zbuduje Fundacja po Drugie.

W Polsce wystarczy, aby matka nie miała 18 lat i była wychowanką placówki resocjalizacyjnej, bądź wychowawczej, aby pozbawić ją prawa do opiekowania się dzieckiem. Inicjatorzy projektu Czytamy dla mamy  chcą to zmienić. Losy bohaterów można śledzić na stronie czytamydlamamy.org.  Kolejne rozdziały będą publikowane co miesiąc, aż do września 2018 r., kiedy książka zostanie wydana.

 

Czytamy dla mamy

 

Źródło: kampaniespołeczne.pl