CUKRZYCA 2025


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W poniedziałek 16.11 br. w Warszawie w Teatrze Polskim, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, przedstawiciele organizacji diabetologicznych i eksperci przedstawili dokument „Cukrzyca 2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce”.

Publikacja zawiera najważniejsze założenia strategiczne oraz plan działań na najbliższe 10 lat jaki powinien zostać wdrożony w Polsce w ramach strategii walki z epidemią cukrzycy. Eksperci już dziś ostrzegali, że w ciągu najbliższych 10 lat cukrzyca stanie się jednym z największych problemów zdrowotnych na świecie.

Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie. Założeniem strategii jest poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę, zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, poprawa świadomości i poziomu wiedzy o tej chorobie, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wymierne oszczędności ekonomiczne.

Opracowanie przedstawia opis 10 priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.