Choroby rzadkie mają zostać priorytetem zdrowotnym

Diagnostyka i leczenie chorób rzadkich mają dołączyć do priorytetów zdrowotnym w Polsce. Tym samym dołączą do 10 innych, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Nowela tego aktu prawnego właśnie została skierowana do konsultacji. Jest na nie 7 dni.

Chodzi o nowelę rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych. Ma wejść ona w życie dzień po ogłoszeniu. Obecnie jest 10 priorytetów zdrowotnych. Są to:

 1. zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu:

  a) chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu,

  b) nowotworów złośliwych,

  c) przewlekłych chorób układu oddechowego,

  d) cukrzycy;

 2. rehabilitację;

 3. przeciwdziałanie występowaniu otyłości;

 4. ograniczanie następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji;

 5. zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych;

 6. zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii;

 7. tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania;

 8. poprawa jakości skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3;

 9. poprawa jakości leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia;

 10. zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi.

Teraz kolejnym priorytetem ma się stać poprawa diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. „Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie opieki zdrowotnej i społecznej, dotykając 6– 8 proc. populacji każdego kraju. Szacuje się, że w Rzeczypospolitej Polskiej ta grupa schorzeń dotyczy ponad 2 mln osób. W większości są to choroby genetyczne, ujawniające się już w wieku dziecięcym, często skutkujące niepełnosprawnością lub przedwczesną śmiercią. Ograniczenia organizacyjne systemu ochrony zdrowia powodują, że diagnoza chorób rzadkich często jest opóźniona o wiele lat, a pacjent ma utrudniony dostęp do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2021 r. został przyjęty dokument Plan dla Chorób Rzadkich, który określa strategię tworzenia systemu ochrony zdrowia dla pacjentów z chorobami rzadkimi z uwzględnieniem poprawy dostępu do procesów diagnostycznych i terapeutycznych” – czytamy w uzasadnieniu.

Całość projektu tutaj: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

Źródło: cowzdrowiu.pl