Choroba? Pracuję z nią! – Przewlekle chorzy walczą o terapie podskórne.

Chorujemy, leczymy się i chcemy pracować! Chorzy przewlekle zwrócili się ze swoimi kłopotami do Ministra Zdrowia.

15 czerwca przedstawiciele organizacji pacjentów współorganizujących kampanię „Choroba? Pracuję z nią?” przekazali do resortu petycję w sprawie refundacji terapii podskórnych dla chorych na raka piersi, chłoniaki nieziarnicze i reumatoidalne zapalenie stawów. Poparło ją aż 10 tysięcy osób.

Dostęp do terapii podskórnych, skracających czas podania leku, to nie tylko większy komfort życia, ale i możliwość łatwiejszego godzenia leczenia z pracą zawodową. Podanie podskórne oznacza krótszy czas spędzany w szpitalu, mniejszy stres, większy komfort leczenia, bo terapię można kontynuować w warunkach ambulatoryjnych, a nawet domowych, ale tym co najważniejsze, jest możliwość powrotu do normalności.

Sytuacja osób przewlekle chorych, które chcą pozostać czynne na rynku pracy, to problem w małym stopniu uświadamiany przez ogół społeczeństwa, ale dostrzegany zarówno przez lekarzy, jak i ekonomistów. Choroby przewlekłe dotykają coraz częściej osób młodych, często w rozkwicie ich kariery zawodowej. Choroba oznacza dla nich załamanie planów życiowych. Lekarze często powtarzają: pracujący pacjent, to zdrowszy pacjent. Praca motywuje do lepszego radzenia sobie chorobą, stając się elementem skutecznej terapii. To także wyzwanie, z jakim będzie musiało się zmierzyć środowisko pracodawców. Stworzenie rynku pracy, otwartego na zróżnicowane potrzeby i możliwości pracowników, wśród których przybywać będzie osób chorych przewlekle, będzie wymagało przemyślanej i dobrze skoordynowanej pracy.

Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pięciu aktywnie działających organizacji pacjentów: Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się Razem”, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg’, Fundacji Rack’n’roll – Wygrajmy Życie, Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, które w roli współorganizatora wspierają Pracodawcy RP.  

 

PAP