„Choroba? Pracuję z nią!” – poprzyjmy aktywnych!

„Choroba? Pracuję z nią!” – pod tym hasłem prowadzona jest kampania, która jest pozytywnym manifestem osób leczących się na przewlekłe choroby. Pacjentów, wspieranych przez lekarzy i pracodawców, którzy chcą głośno powiedzieć, że praca zawodowa jest dla nich, mimo choroby, bardzo ważna. Dlatego starają się o dostęp do leków w nowych, wygodniejszych formach podania. Nie są one droższe od dotychczas stosowanych leków, a dzięki nim pacjenci mogą lepiej żyć i pozostać aktywnymi zawodowo.

Pacjenci postanowili więc dotrzeć do opinii publicznej z przekazem: nie żądamy specjalnych praw, nie potrzebujemy dodatkowych pieniędzy od państwa na terapie, chcemy leczyć się i jednocześnie pracować.

Liderami kampanii są Pracodawcy RP, wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce, wraz z  pięcioma aktywnie działającymi organizacjami pacjentów: Federacją Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”,  Fundacją Rak’n’roll – Wygrajmy Życie, Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej.

Za ekspertyzę w obszarze medycznym odpowiadają wybitni specjaliści w dziedzinie onkologii, hematoonkologii i reumatologii, którzy weszli w skład Rady Programowej kampanii.

Na stronie kampanii  pracujeznia.pl  można poprzeć pacjentów podpisując petycję o refundację terapii umożliwiających aktywność zawodową. Petycja jest skierowana do Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP, Prezesa NFZ, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To tylko kilka sekund. Wystarczy kliknąć. Poprzyjmy pacjentów w ich dążeniu do aktywnego życia.

Kampania jest wspierana także przez firmę Roche Polska.