be SMart – poradnik jak szybko przejść drogę w systemie zdrowia od objawów do diagnozy stwardnienia rozsianego


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W ostatnim czasie z myślą o osobach, które zaobserwowały niepokojące objawy mogące wskazywać na SM, opracowano specjalną broszurę informacyjno-edukacyjna „be SMart. Poradnik jak szybko przejść drogę w systemie zdrowia od objawów do diagnozy stwardnienia rozsianego”.

Człowiek w obliczu niespodziewanych objawów neurologicznych często staje bezradny wobec podstawowych decyzji: jak zareagować, jakie podjąć działania i gdzie szukać pomocy. Brak wiedzy i świadomości nt. roli szybkiej reakcji i korzyści z natychmiastowego włączenia terapii w zahamowaniu postępu choroby i niepełnosprawności, powoduje, że pacjent ma poczucie bezradności i zagubienia w meandrach systemu ochrony zdrowia. Wszystko to sprawia, że pacjent zdarza się, że wybiera najgorszy z możliwych scenariuszy, tj. nie podejmuje właściwych reakcji ignorując lub bagatelizując pierwsze symptomy choroby, co powoduje w ten sposób dalszą, niekontrolowaną degenerację neurologiczną.

Publikacja stanowi praktyczny przewodnik, który krok po kroku poprowadzi osoby z podejrzeniem rozpoznania SM przez ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną.

Każdy, dzięki opracowanej w przystępny i klarowny sposób publikacji, może dowiedzieć się szczegółowo jakie działania i w jakiej kolejności należy podjąć, jakie badania wykonać oraz gdzie i z jakiej specjalizacji lekarzem umówić wizytę, aby potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie.

Materiał został przygotowany przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej na zlecenie Biogen Polska, a patronat nad publikacją objęły Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundacja „SM – walcz o siebie!”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradnika, który dostępny jest do pobrania na stronie:

http://sm24.pl//upload/2021/07/sm-poradnik-jak-szybko-przejsc-droge-w-systemie-od-diagnozy-do-leczenia-12072021.pdf .