Badanie „Społeczny obraz cukrzycy”


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą  ponownie zapytała Polaków co wiedzą na temat cukrzycy. Z badania „Społeczny obraz cukrzycy” wynika, że co 3. badany wskazuje, że na cukrzycę narażone są osoby chorujące na inne choroby, którym leki uszkodziły trzustkę, co 10. dorosły Polak nigdy nie sprawdzał poziomu cukru we krwi, a większość nie kojarzy cukrzycy z groźnymi dla życia powikłaniami takimi jak zawał czy udar mózgu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”

Wiedza społeczeństwa na temat cukrzycy i jej profilaktyki zwiększa się, ale nadal nie jest duża. Co 10. Polak nigdy nie wykonał badania sprawdzającego stężenie glukozy we krwi, a tylko 30 proc. badanych deklaruje, że wykonało to badanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Świadomość konsekwencji wynikających z cukrzycy także nie jest wystarczająca. Zdecydowana większość ma wiedzę na temat takich powikłań cukrzycy jak pogorszenie wzroku czy stopa cukrzycowa, ale zaledwie 15 proc. ankietowanych kojarzy cukrzycę z zawałem serca i tylko 11 proc. z udarem mózgu.

Pomimo dość niskiej świadomości dotyczącej skutków cukrzycy,  coraz więcej osób wie, jak uniknąć choroby. Ponad 70% badanych uważa, że sprawdzanie poziomu cukru we krwi jest sposobem na zapobieganie zachorowania na cukrzycę. Prawie dwóch na trzech ankietowanych wskazało aktywność fizyczną, a 60% – zmniejszenie ilości spożywanego cukru. Ponad połowa respondentów uważa, że ważne jest  utrzymanie wagi ciała właściwej dla wzrostu i trybu życia, a 44% wskazuje na zmniejszenie ilości spożywania tłustych potraw. Co piąty badany wskazuje także na odpowiednią zdrową dietę jako sposobu na uniknięcie choroby.

Badanie „Społeczny obraz cukrzycy” przeprowadzone jest po raz drugi, a  jego celem jest ponowne sprawdzenie wiedzy Polaków na temat cukrzycy, a także porównanie wyników do pierwszego badania przeprowadzonego w 2010 roku. W porównaniu z wynikami sprzed 7 lat okazuje się, że znacznie wzrosła nasza świadomość odnośnie badań poziomu cukru we krwi. Jeszcze kilka lat temu aż co 5. Polak nigdy nie wykonywał tego typu badania – obecnie nie robi tego co 10. z nas. Znacznie wzrosła też wiedza na temat skutków cukrzycy – najczęściej wymienianymi skutkami jest śpiączka cukrzycowa, stopa cukrzycowa, zaburzenia widzenia i pogorszenie wzroku. W badaniu z 2010 roku niemal 35 proc. osób zupełnie nie znało odpowiedzi na to pytanie.

Obecnie mamy też większą wiedzę na temat objawów cukrzycy – według badanych o zachorowaniu świadczy najczęściej wysoki poziom stężenia cukru we krwi, uczucie senności w ciągu dnia a także zmęczenie i osłabienie. Jeszcze w 2010 roku aż co 4. ankietowany nie potrafił wskazać żadnego objawu choroby, teraz jest to zaledwie ok. 4 proc. z nas.

 

 

Badanie opinii pokazuje, że wiedza Polaków na temat cukrzycy w przeciągu kilku lat wzrosła. Coraz częściej poddajemy się profilaktycznym badaniom i mamy większą świadomość dotyczącą tego, komu najczęściej grozi zachorowanie. Niestety wiele osób nadal nie ma świadomości na temat powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy, z których najgroźniejsze są zawał serca, choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu. Cukrzyca praktycznie zupełnie nie jest kojarzona z tak poważnymi dla zdrowia komplikacjami, w związku z tym może nie być odbierana jako choroba zagrażająca życiu.