Atlas “Stomia u dzieci” – pomocne narzędzie do pracy z pacjentem

W ostatnich miesiącach trwa intensywna dyskusja na temat jakości komunikacji pacjenta z lekarzami i pielęgniarkami. Wpisuje się w nią przygotowany przez fundację STOMAlife atlas edukacyjny “Stomia u dzieci” zawierający praktyczne informacje na temat stomii dla pacjentów oraz dla specjalistów. “Stomia u dzieci” uzupełnia dotychczas dostępne atlasy stomijne, które były poświęcone kolostomii, ileostomii i urostomii.

Atlas “Stomia u dzieci” to swoisty poradnik zawierający niezbędne informacje, które pomagają pacjentom zrozumieć kwestie związane ze stomią. Atlas przedstawia każdy etap stomii: od przyczyn jej wyłonienia, przez okres pooperacyjnej rehabilitacji i opieki, aż do pielęgnacji czy powikłań, jakie mogą się pojawić. Publikacja została opracowana przez dr n. med. Małgorzatę Markiewicz-Kijewską przy konsultacji naukowej Prof. dr hab. n. med. Piotra Kalicińskiego z Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

“Stomia u dzieci” w prosty, czytelny sposób wyjaśnia pacjentowi mechanizmy prowadzące do konieczności wytwarzania różnych stomii, problemów i dolegliwości związanych z nimi. – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Atlas został podzielony na 28 sekcji tematycznych. Każda z nich prezentuje najważniejsze informacje na dwóch stronach – jednej dla pacjenta, drugiej dla pielęgniarki czy lekarza. Strona dla pacjenta zawiera uproszczone treści, zobrazowane łatwymi do zrozumienia ilustracjami oraz grafikami. W atlasie znajdują się komentarze do obrazków, które aktualnie widzi pacjent oraz opis niezbędnych informacji, które należy mu w tym miejscu przekazać. Specjalista, siadając naprzeciwko pacjenta, może położyć atlas w taki sposób, aby każda ze stron widziała istotne dla niej informacje. W przypadku pediatrycznej wersji atlasu jest to kompendium wiedzy łączące informacje z zakresu wszystkich rodzajów stomii wydalniczych.

Na ogół stomia jest kojarzona głównie z osobami starszymi i chorobami nowotworowymi jelita grubego, jednak z roku na rok przybywa także dzieci, u których konieczne jest wyłonienie stomii. Dotyczy to dwóch grup. Pierwsza to noworodki, u których stomia jest wyłaniana w związku z wadami wrodzonymi lub chorobami wieku wczesnonoworodkowego. Druga grupa to starsze dzieci i nastolatki, chorujące np. na nieswoiste zapalenia jelit.

Opieka nad dzieckiem z wyłonioną stomią jelitową jest związana z profesjonalną pielęgnacją wyłonionego jelita jak również z prawidłowym kontaktem z rodzicami i opiekunami małych pacjentów. Bardzo ważne jest nawiązanie kompetentnej relacji między rodzicami a personelem szpitala: lekarzami, pielęgniarkami oraz wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego. Zdobycie zaufania rodziców małych pacjentów jest wyrobieniem poczucia, że w każdej chwili mają się do kogo zwrócić po pomoc i niezbędne, kompetentne informacje. – mówi Eliza Zalewska, pielęgniarka w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka

Specjaliści zainteresowani posiadaniem atlasów stomijnych mogą przesyłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl. Organizatorzy kampanii wyślą materiały edukacyjne w odpowiedzi na wszystkie nadesłane prośby

Patronat medyczny nad publikacją objęli dystrybutorzy marek Salts, Trio Ostomy, ZenSiv, ZenSetiv, ZenZipp, Wound, 1PWD.

Partnerami fundacji są Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera.

Patronat honorowy nad atlasem sprawują Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych, Miasto Stołeczne Warszawa, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polskie Stowarzyszenie Stomijne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo Chirurgów Onkologicznych, Towarzystwo Chirurgów Polskich.

 

inf. prasowa