Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego

6. października w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej podpisano Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego. Celem inicjatywy jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz prowadzenie działań na rzecz upowszechniania modelu wspomagania w zatrudnieniu osób chorych psychicznie. Porozumienie podpisali przedstawiciele organizacji pozarządowych, a wydarzenie objął honorowym patronatem minister Jarosław Duda, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego. Porozumienie się organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzenia jest elementem programu Kurs na pracę. Zatrudnienie wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który powstał z inicjatywy Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego jest nieformalną inicjatywą organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, które działają na rzecz rozwijania rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem modelu zatrudnienia wspomaganego. Celem Porozumienia jest budowanie społecznego poparcia i akceptacji dla konieczności zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi i do podjęcia konkretnych rozwiązań przez instytucje publiczne, sektor prywatny, placówki edukacyjne i pracodawców w zakresie powrotu do pracy osób z zaburzeniami psychicznymi. Inicjatorzy projektu chcą także prowadzić szeroką edukację na temat terapeutycznej roli zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi i budowanie dojrzałego rynku pracy dla tych osób wykorzystującego model zatrudnienia wspomaganego. Kurs na pracę. Równolegle do działań systemowych prowadzone są działania edukacyjne. „Kurs na pracę” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy, oczywiście przy zabezpieczeniu ciągłości leczenia, wsparciu opieki środowiskowej, psychologa. „Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu chorzy przewlekle mogą być pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Wsparcie trenera zapewnia tym osobom komfort i poczucie bezpieczeństwa na trudnym etapie życia jakim jest poszukiwanie pracy, pomaga aklimatyzować się w nowymi miejscu pracy i służy utrzymaniu się w zatrudnieniu” – mówi Magdalena Bojarska, wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

W ramach programu powstała strona internetowa www.kursnaprace.org , kierowana do osób z zaburzeniami, pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz do organizacji pozarządowych, prowadzących działania w obszarze zatrudnienia wspomaganego.