Onkomapa

Fundacja Alivia oraz Fundacja MY Pacjenci zaprasza do udziału w konferencji „ONKOMAPA – Opieka onkologiczna w Polsce oczami pacjentów – pierwszy krok do transparentności danych w systemie ochrony zdrowia.”

Podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawione zostaną wyniki II edycji projektu ONKOMAPA.PL, a najlepiej oceniane przez pacjentów ośrodki onkologiczne oraz najbardziej przyjaźni lekarze nagrodzeni.

Częścią konferencji będzie dyskusja merytoryczna z udziałem przedstawicieli NFZ oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, poświęcona perspektywom udostępnienia polskim pacjentom informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa leczenia w ośrodkach onkologicznych. Maria Libura z Uczelni Łazarskiego opowie natomiast skąd pacjenci w UE czerpią wiedzę o jakości i bezpieczeństwie leczenia onkologicznego.

Do udziału w spotkaniu Fundacja zaprasza pacjentów, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy i inne zainteresowane osoby.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesyłać na adres: onkomapa@alivia.org.pl