30 marca – Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem

Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem obchodzony jest w tym roku w sobotę 30 marca. To okazja do omówienia istotnych dla pacjentów kwestii związanych z transplantacją komórek krwiotwórczych oraz dyskusji na temat problemów pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.

Szpiczak plazmocytowy to choroba o różnych obliczach

Szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi lub potocznie „szpiczak”) jest złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego, wywodzącym się z dojrzałych komórek układu odpornościowego, nazywanych plazmocytami. Co roku w Polsce choroba jest rozpoznawana u około 1500 osób. Szacuje się, że ok. 9500 pacjentów leczy się z tego powodu. Szpiczak stanowi około 1-2% wszystkich nowotworów złośliwych i 10-15% zachorowań na nowotwory hematologiczne. Choroba charakteryzuje się postępującym rozprzestrzenianiem się zmienionych nowotworowo plazmocytów w szpiku kostnym i osłabieniem struktury kości, zwłaszcza kręgosłupa, żeber, mostka, miednicy i czaszki. Obok uszkodzenia kości i nerek, następstwem rozwoju choroby jest upośledzenie czynności krwiotwórczej szpiku oraz skłonność do zakażeń. Pod nazwą szpiczak kryje się szereg chorób mających podobne objawy, które jednak są spowodowane różnymi nabytymi zmianami genetycznymi. Leczenie przynosi remisję, jednak pojedyncze komórki mogą się ukryć w różnych miejscach organizmu i wytworzyć mechanizmy oporności na  leczenie. Po pewnym czasie uaktywniają się i wtedy mówimy o nawrocie choroby, ponownie trzeba ją leczyć, następuje remisja, kolejny nawrót, leczenie, remisja. Szpiczak jest chorobą nawrotową i trzeba się z tym pogodzić. Właśnie dlatego kluczowym jest, by to lekarze mogli decydować jaki lek będzie najbardziej skuteczny u pacjenta. Im więcej opcji leczenia, tym większa szansa na lepszą jakość i dłuższe życie dla chorych na szpiczaka.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Walki ze Szpiczakiem

Pacjenci chorzy na szpiczaka to również ludzie młodzi, którzy pracują i mogą czynnie brać udział w życiu rodzinnym czy społecznym, to nie jest choroba tylko osób starszych. Zatem jeśli chorzy uzyskaliby lepszy efekt leczenia przed przeszczepieniem, mogliby z niego skorzystać, uzyskać remisję i żyć długie lata. Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Walki ze Szpiczakiem, pacjenci chcą pokazać, że z chorobą można żyć, że mają marzenia, plany.

Zobacz jakie są życzenia i oczekiwania polskich pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym:

kliknij film: Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem

kliknij film: Prezent ślubny. Historia pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym (historia Kuby, który w dniu ślubu miał pierwsze objawy szpiczaka i zamiast na weselu znalazł się na SORze)

(inf. prasowa)