11 czerwca ruszyła Polska Liga Walki z Rakiem

Nowa fundacja stawia sobie dwa główne cele – przede wszystkim stworzyć ekspercki ośrodek wspomagający działania w zakresie walki z rakiem. Drugie podstawowe zadanie, to wyście do społeczeństwa i pokazanie choroby nowotworowej nie tylko jako problemu medycznego, ale także społecznego.

Polska Liga Walki z Rakiem będzie realizować własne projekty, ale także współpracować z innymi organizacjami. Obecnie ma ok. 25 projektów, jednym z nich jest budowa wolontariatu w onkologii. Prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że najpierw trzeba wykształcić trenerów uczących przyszłych wolontariuszy, a później stworzyć z nich grupę. Będą wspierać chorych przed i w trakcie leczenia onkologicznego.

Polska Liga Walki z Rakiem ma być odpowiedzią na złą sytuację w polskiej onkologii. Fundatorami są m.in. Bogdan Borusewicz, Danuta Wałęsa, Jerzy Stuhr, czy Ewa Łętowska.