• Zliberalizowanie dostępu do preparatów na bazie marihuany to droga na skróty

    Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł też zabrał dziś głos. Podkreśla, że standardy w medycynie i nowe metody leczenia powstają w środowisku medycznym i nie powinny być przedmiotem nacisków osób, które nie są fachowcami.

  • Nie ma dowodów, że marihuana leczy nowotwory

    Profesor Jacek Jassem podkreśla, że doświadczenia w stosowaniu preparatów z marihuany dotyczą wyłącznie niepożądanych objawów towarzyszących chemioterapii, takich jak nudności, wymioty, duszność czy bóle. Badania sugerujące przeciwnowotworowe działanie tych preparatów miały wyłącznie charakter eksperymentalny, a ich wyniki nie zostały potwierdzone klinicznie.