Ośrodek Psychoterapii SUKCES- Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Dane kontaktowe:

tel.: 222516925

e-mail: sukces.sukces@gmail.com

www: http://www.terapia-adhd.waw.pl

Adres korespondencyjny:

Warszawa ul. Pustułeczki 37a 02-811 Warszawa

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Pediatria

Problem medyczny:

  • ADHD
  • Autyzm
  • Cukrzyca
  • F00-F99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Sukces Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS / FASD został założony by nieść pomoc w diagnozie FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) już bardzo małych. Diagnozujemy Kwestionariuszem Waszyngtońskim, wspieramy rodziców zastępczych i adopcyjnych prowadząc warsztaty i grupy wsparcia oraz dajemy szansę dzieciom poprzez program terapii.

DIAGNOZA FAS / FASD

W naszym Ośrodku diagnozę FAS / FASD przeprowadza Zespół Interdyscyplinarny Psycholog, neuropsycholog, lekarz psychiatra i neurolog Diagnoza w kierunku FAS / FASD obejmuje: – wywiad z rodzicem (100zł) – badanie psychologiczne (200zł) – badanie neuropsychologiczne (200zł) – badanie lekarskie 170 – 130 zł (lekarz psychiatra dzieci i młodzieży oraz w niektórych wypadkach neurolog dziecięcy) Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie książeczki zdrowia dziecka, posiadanych opinii psychologiczno – pedagogicznych, kart informacyjnych z pobytów szpitalnych – jeśli dziecko było hospitalizowane. Komplet dokumentów ułatwi i przyśpieszy proces diagnostyczny. Nasz ośrodek po specjalistycznym szkoleniu u dr M. Kleckiej Fastryga, uzyskał prawa do diagnozy FAS / FASD 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym. Dzięki temu w Polsce od niedawna istnieje możliwość diagnozowania nie tylko dzieci i młodzieży ale także niemowląt nawet już w pierwszych tygodniach życia. Jest to jak dotychczas najbardziej dokładne narzędzie diagnostyczne, które daje możliwość oceny 4 sfer charakterystycznych dla FAS: 1. Opóźnienia wzrostu 2. Cech dymorficznych charakterystycznych dla FAS 3. Uszkodzeń OUN 4. Prenatalnej ekspozycji na alkohol
„ Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.” ( M. Klecka Fastryga) W naszym ośrodku w Zespole Interdyscyplinarnym uprawnienia do diagnozy 4- ro stopniowym Kwestionariuszem posiada Joanna Andrzejewska.

WCZESNA DIAGNOZA – NOWORODKI, NIEMOWLĘTA, MAŁE DZIECI
Wprowadzona do Polski metoda otwiera drogę do diagnozy już niemowlętom w pierwszych tygodniach życia. Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS ? Wczesna diagnoza daje dzieciom z FAS i FASD szansę na dobrze dobraną terapię, na skonstruowanie indywidualnego planu terapeutycznego, tak by minimalizować objawy. Błędna diagnoza, zbyt późna diagnoza lub jej brak, prowadzi do wystąpienia zaburzeń wtórnych oraz utraty szansy na zapobieganie skutkom FAS/ FASD.